Behandeling – Tandartspraktijk Caredent – Gouda

Behandeling

Behandeling

 

Ieder halfjaar langskomen voor een preventieve controle zien wij als een goede gewoonte. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren. Komt u ook regelmatig bij de preventieassistente of mondhygiëniste? Dan proberen we deze afspraken voor u te combineren.

Preventie, parodontale behandeling door de mondhygiëniste, cosmetische tandheelkunde, orthodontie, kroon-en brugwerk, tanden bleken en prothetische tandheelkunde behoren tot de mogelijke behandelingen.

Kinderen zien wij graag vanaf de leeftijd van 2 jaar. Ze kunnen zo wennen aan de tandarts en het geeft ons de gelegenheid u te begeleiden bij het cariësvrij houden van het gebit van uw kind.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de gezondheidsinformatie op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen enkele weken.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. U kunt door ons worden verwezen naar andere praktijken voor onder meer Kaakchirurgie / Implantologie.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.